KAD PINTAR PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN CIDB


CIDB Malaysia akan memperkenalkan Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan yang baru yang telah dinaiktaraf seiring dengan kemajuan teknologi. Kad Pintar ini iaitu EMV Green Card programme yang direkabentuk dengan meningkatkan ciri-ciri keselamatan serta penggabungan Kad Pintar ini bercirikan transaksi perdagangan. Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan akan dikuatkuasakan bermula 15 Oktober 2019.

Selanjutnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *