Skip to main content

Kemaskini Graduan

BORANG PENGESANAN PELATIH PROGRAM LATIHAN
KOMPETENSI KEMAHIRAN PEMBINAAN CIDB MALAYSIA

Para graduan yang dihormati:

Sila isikan maklumat di dalam borang pengesanan ini dengan jujur dan lengkap. Pastikan kesemua soalan yang berkaitan di jawab mengikut kepada senarai pernyataan yang diberikan. Maklumbalas anda adalah penting dan akan digunakan untuk tujuan pelaporan berkaitan kebolehpasaran pelatih, serta mengukur keberkesanan penyampaian pelaksanaan program di Akademi Binaan Malaysia (ABM) dan CIDB Technologies (CIDBT).

Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan akan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.